Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 17, oefeningen 1, 2, 3, 4, 5

opdracht 1:

1 - K
2 - D
3 - L
4 - G
5 - J
6 - I
7 - H
8 - B
9 - F
10 - E
11 - A
12 - C

opdracht 2:

captus erat - plqpf
capiet - fut
cepit - pf
capiebat - impf
ceperat - plqpf
caputs est - pf
capit - praes

pellunt - praes
pepulerunt - pf
pulsi sunt - pf
plusi erant - plqpf
pellebant- impf
pellent - fut
pepulerant - plqpf

opdracht 3:

1) wie heeft een goede lerares?
- Afra

2) wie heeft troepen, die volgens zijn eigen plan bijeen zijn gebracht?
- Octavianus (Augustus)

3) wie had geen zon, hoewel hij niets liever wenste?
- Augustus

4) wie had Agrippa als vriend?
- Augustus

5) wie had Helena als echtgenote?
- Menelaos

6) wie had Sychaeus als echtgenoot?
- koningin Dido

opdracht 4:

1) Aemilius heeft nieuwe slaven
2) de Grieken hebben kleine akkers
3) ik heb een mooie tuin
4) spoedig zullen jullie veel vrienden hebben

opdracht 5:

1) de Romeinse soldaten nemen de stad niet in / zij zullen innemen / zij hebben ingenomen.
2) koning Tarquinius trekts zichterug naar Rome / hij trok zich terug / hij zal zich terug trekken.
3) Sextus doet alsof hij de hinderlaag van zijn vader ontvlucht / heeft ontvlucht.
4) daarom, zei hij, vlucht ik naar jullie, inwoners van Gabii / vluchte ik.
5) ik wilde immers graag veilig zijn voor de hinderlagen.
6) ontvang mij! als ik door jullie ontvangen ben, zal ik (jullie) altijd dankbaar zijn.
7) want als ik niet ontvangen ben, zal mijn vader mij zeker doden.