Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

hoofdstuk 16, oefening 2, 3, 5

opdracht 2
1. aget habebimus videbo tacebis curram
2. finient tenebit stabunt deseret invenietis
3. debetis dicetis invenies timebitis narrabo


opdracht 3
1. Gaius houdt het paard; ik zal de olifant houden (habebo)
2. Gaius ging naar Rome; Ik zal naar Brittanie gaan (peteo) moet zijn petam
3. Gaius leest een boek; ik zal over alle brieven discussiƫren (disputabo)
4. Gaius bouwt een altaar; ik zal een stad stichten (condeo) moet zijn conda
5. Gaius ziet de consul; ik zal Augustus zelf groeten (salutabo)


opdracht 5
1. nom. mv. v. illae
2. acc. ev. m. illum
3. dat. mv. v. illis , moet zijn illius
abl. mv. v. illis
4. abl. ev. m. illo
5. nom. ev. o. illud
acc. ev. o. illud
6. dat. ev. o. illi
abl. ev. o. illo
7. acc. ev. m. illum , moet zijn illorum
8. acc. ev. v. illam
9. acc. mv. m. illos
10. nom. ev. v. illa