Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 2

Hoofdstuk 13, oefening 5

1. De door het Romeinse volk, voor de goden, op het Capitool gebouwde tempels.--> De tempels die door het Romeinse volk, voor de goden, op het Capitool gebouwd zijn.
2. Het door Coriolanus met harde woorden erg uitgedaagde volk.--> Het volk dat door Coriolanus met harde woorden erg uitgedaagd is.
3. De na veel onrecht door goede mannen uit de stad verdreven koning.--> De koning die na veel onrecht door goede mannen uit de stad verdreven is.
4. Het lot van door hun meesters in kerkers opgesloten slaven.--> Het lot van slaven die door hun meesters in kerkers opgesloten zijn.