Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 9, samenvatting cultuur

Les 9
In de Keizertijd was 1/3 van de bevolking slaven.
Slaven hadden geen rechten.
Ze werden gezien als werktuigen die toevallig konden praten.
Romeinen krijgen slaven door:
- oorlogen.
- reizigers/schepen te overvallen.
- arme mensen verkochten babys.
- kinderen van slaven.
Slaven deden:
- zwaar lichamelijk werk in landbouw, aanleg wegen en huizen, roeier op oorlogsschip.
- in het huishouden helpen.
- les geven (Griekse en Egyptische)
Einde van een slaaf kan zijn door :
- dood te gaan.
- sterk te zijn en goed vechten gladiator.
- zakgeld op te sparen en zich vrijkopen de meester had geld om een nieuwe te kopen.
- vrijlating als beloning van een bepaalde dienst of teken van respect en vriendschap.
- dood van zijn meester.