Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 9, opdr. 7

1 -us De leraar prijst Titus: Goed, Titus; maar over jou, Marcus, ben ik niet tevreden.
2 -us Daarom is Titus blij, verheugd leest hij een boek;
-um maar Marcus, (die) treurig (is) door de toorn van de leraar, vindt het niet leuk / heeft
geen zin een boek te lezen.
3 -o Dan vertelt de leraar over Alexander de Grote, de beroemde koning.
4 -is De jongens discussiëren met veel woorden over de plannen van de koning,
-i (die) vol verlangen (is) naar rijkdom en roem, en over het leven van de koning.
5 -os Ten slotte waarschuwt de leraar de jongens, (die) vol afgunst (zijn),
-is en vertelt over de mensen van Klein-Azië en de in Klein-Azië gelegen steden.
6 -i, -i Dan zegt hij: Veel mensen hebben geen rijkdom, toch zijn ze tevreden met
-i hun leven en ze zijn niet ongelukkig. Een mens namelijk, (dat) met weinig
-us tevreden (is), is zelfs blij met 1 as.