Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 9, opdr. 3

1 agris = enigr zelfst. naamw
2 pulchra = enige bijv. naamw,
3 templum = enige onzijdige
4 terra = enige zelfst. naamw
5 sero = enige bijv. naamwoord
6 cum = enige waarna een ablativus moet komen
7 ut = enige voegwoord
8 curo = enige werkwoord