Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 9, opdr. 2

1 ambulabat
Davus wandelde door de Subura.
2 quaesivit
Hij heeft Marcus overal gezocht.
3 audivit
Plotseling hoorde Davus de stem van Marcus.
4 salutavit
Marcus begroette Davus met grote vreugde.
5 ambulaverunt
Toen wandelden ze door de straten.
6 narravit / narrabat
Davus vertelde over Afra en Aemilia.