Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 8, startblok

Marcus leest een brief van Aemilia: Aemilia schrijft over de zorgen van haar vader en moeder.
Omdat haar vader bang is voor de gevaren van het forum / de gevaren die op het forum op de
loer liggen, moet/mag Aemilia niet alleen gaan wandelen. Marcus hoopt op de hulp van alle
goden en godinnen; daarom bidt hij:
‘Luister naar de woorden van bedroefde mensen! Zijn jullie tevreden met onze offers? Gaan wij
niet dikwijls naar jullie tempels? O Venus, wat is mijn leven zonder jouw hulp? Hoe groot is mijn
liefde!’
Vervolgens geeft/brengt Marcus een offer.