Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 8, opdr. 12

1 filia een vestiging van een winkelbedrijf of instelling op een andere plaats dan
het hoofdkantoor; een dochteronderneming
2 magister/-stra meesterlijk
3 disputare op wetenschappelijk niveau discussiėren
4 navigare een schip of vliegtuig vakkundig besturen
5 contentus tevreden
6 verbum in woorden, mondeling
7 periculum moeilijkheden, problemen
8 invenire vindingrijk
9 solus iemand die individueel (alleen) optreedt
10 laborare gebouw/ruimte voor wetenschappelijk of technisch onderzoek