Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 6, opdr. 7

1 (in) Veel mensen wachten in het Colosseum op de gladiatoren.
2 (de) Niet alle mensen verheugen zich over het gevecht.
3 De gladiatoren vechten met zwaarden.
4 (in) De gladiatoren strijden op veel plaatsen.
5 (cum) De menigte prijst de gladiator met luid geschreeuw.
6 Dan verlaat Marcus het Colosseum.
7 Veel gladiatoren zijn niet vrij van zorgen / bezorgd.
8 (de) Maar Marcus verheugt zich over de liefde.