Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 6, opdr. 5

Vertalingen:

1 De mensen begroeten de gladiatoren met luid geschreeuw.
2 Syrus valt Barbatus aan met zijn zwaard.
3 Syrus is vrij van / heeft geen angst.
4 De goden richten de slechte mensen op alle plaatsen / overal te gronde.
5 Syrus probeert Barbatus met zijn zwaard te verwonden.
6 Marcus denkt na over Fortuna.
7 Aemilius heeft geld in overvloed.
8 Domitius heeft geen rijkdom.
9 Marcus is zonder Aemilia zelfs tijdens de spelen niet vrolijk.
10 De mensen prijzen de winnaar met vrolijk geschreeuw.
11 Marcus verlaat het Colosseum.
12 Marcus verheugt zich over het leven en de liefde.

Bijwoordelijke bepalingen:

1 magno clamore Hoe?
2 gladio Waarmee?
3 timore Zonder wat?
4 cunctis locis Waar?
5 gladio Waarmee?
6 de Fortuna Waarover?
7 pecunia Waarmee?
8 divitiis Zonder wat?
9 sine Aemilia, ludis Zonder wie? Wanneer?
10 laetis clamoribus Hoe?
11 Colosseo Vanwaar?
12 vita, amore Waardoor? (Waarover?)