Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 6, opdr. 11

1 Colosseo Het volk in het Colosseum verheugt zich over de gevechten.
2 gladiis Terwijl de gladiatoren elkaar met hun zwaarden aanvallen,
curis is de menigte vrij van / heeft de menigte geen zorgen.
3 clamore Allen prijzen de winnaars met luid geschreeuw.
4 loco Maar kijk: Syrus verlaat / wijkt van zijn plaats!
5 timore Reeds roepen de mensen: Wat is er, Syrus?
Ben jj zelfs niet vrij van angst? / Ben jj zelfs bang?