Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 5, opdr. 14

1. in : in , op ablativus
2. ex : uit ablativus
3. inter : tussen accusativus
4. de : van, van...uit, over ablativus
5. ad : tegen accusativus
6. per : doorheen accusativus
7. cum : met ablativus