Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 5, opdr. 13

homo=mens/man
peto= ik ga naar
ego= ik
nemo= niemand
subito= plotseling

me= ik/mij
mane= blijf! wacht!
Marce= Marcus (aanspreekvorm)
sine= zonder
hodie= vandaag
esse= zijn
cum patre= (abl) met vader

turba= menigte
intra= kom binnen!
dona= geef!
vita= leven (znw)
nova= nieuw
templa= tempels

amicas= vriendinnen
amas= jij houdt van
es= jij bent
laetus= blij / vrolijk
sumus= wij zijn
dicis= jij zegt
mercatores= kooplui