Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 4, tekstblok

Aemilia houdt van Rome en het leven in de stad;
daarom prijst zij vaak het forum, de brede straten, de hoge tempels
en het beroemde circus.
Afra zwijgt echter dikwijls, terwijl ze luistert naar Aemilia:
5 ’Wat is Rome groot!
Wat zijn hier veel gebouwen,
wat zie ik veel straten en stegen!
En wat horen wij veel geschreeuw!
De meesters schreeuwen, terwijl hun slaven luisteren,
10 de kooplui schreeuwen, terwijl ze hun wijn, olie en olijven (aan)prijzen,
de bedelaars schreeuwen, terwijl ze giften verlangen/eisen!
Zoveel geschreeuw verdraag ik niet, ik ben bang voor zoveel mensen.
Waarom vindt Aemilia het altijd leuk tussen/onder de mensen te zijn?
Waarom is zij gewoon / heeft ze de gewoonte vele uren door de straten te wandelen?
15 Waarom komen er zoveel mensen naar Rome?
Terwijl Afra nadenkt,
komt er een bedelaar naar Aemilia en vraagt een geschenk.
Aemilia lacht en weigert een geschenk,
maar Afra lacht niet om de man.
20 Ze heeft één as, ze wil hem aan de man geven.
De man ziet de as, hij lacht hard,
Hij rent naar de tempel van Fortuna.