Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 4, opdr. 14

1 homines en mercatores kunnen zowel nom. (subject) als acc. (object) zijn.
de zin kan dus betekenen:
.........1: mensen zien koopmannen
.........2: koopmannen zien mensen

2 mercatores novos kan alleen acc. (object) zijn, dus is homines nom. (subject).
de zin kan dus alleen betekenen: mensen zien nieuwe koopmannen

3 Op één manier: clamores kan in dit zinsverband alleen acc. (object) en geen nom. (subject) zijn. de zin betekend dus: mensen horen geschreeuw