Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 4, opdr. 13

1 quod - Titus Servilus leest veel, omdat hij een geleerde man is.
2 dum, neque-Terwijl hij leest, is hij gewoon aan het zwijgen en lacht niet.
3 sed - Ook nu zijn veel mensen gewoon aan het lezen, maar weinigen zijn
geleerd.