Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 3, opdr. 8

1 studere zich in een bepaalde wetenschap verdiepen
2 spectaculum schouwspel, vertoning; rumoer
3 doctus geneeskundige, iemand die zieken probeert te genezen
4 timere verlegen, bedeesd
5 ludere speels
6 amicus vriendschappelijk
7 respondere antwoord, reactie
8 populus geliefd, gewild, veelgevraagd
9 audire uitvoering als proef