Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 2, Na het vertalen

2.) Rident, gaudent en pergunt.
3.) Domitilia magistra bona est.
4.) Senatoren en Consuls.
5.) Ze hoort er nu ook bij.
6.) Ecce, ze lopen op een plaats waar veel te bewonderen is.
7.) Maar, ondanks resultaat
8.) Tum=Tijd (R.5)
Semper=Opsomming (R.6)
Nam=Oorzaak/Reden (R.6)
Et=Opsomming/Herhaling (R.2)
Nunc=Tijd (R.10)
Iterum=Tijd (R.25)
Ibi=Een Plaats (R.20)