Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 1, tekstblok (versie 2)

,,Gegroet, Caesar!'' Roept het volk.
,,Gegroet, Caesar!" roept ook Marcus Domitius.
Hij verheugt zich zeer, want de keizer komt nu binnen.
Consul, tribuun, vader van het vaderland.
De keizer spreekt enige woorden.
De menigte schreeuwt niet, zij is stil en luistert.
Dan roept zij weer, want de beeldenoptocht komt.
Kijk: Jupiter en Juno, kijk: Apollo en Diana,
Kijk: Mars en Venus!
Zodra het beeld van Venus komt
klapt Marcus.
Hij is namelijk verliefd, en daar zit Aemilia.
Kijk! Ook Aemilia applaudisseert!
Nu is Marcus blij en hij lacht.
Nu valt het schouwspel in de smaak.