Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 1, Tekstblok

1. Gegroet Ceasar, roept het volk
2. Gegroet Ceasar, roept ook Marcus Domitius
3. Zeer blij is hij, want zojuist komt de keizer binnen
4. Marcus Ulpius Trajanus Ceasar
5. Consul, tribuun, vader des vaderlands
6. Nu spreekt de keizer enige woorden
7. De menigte roept niet, ze zwijgt en luistert
8. Dan schreeuwen ze weer, want de beeldenoptocht komt
9. Kijk, Jupiter en Juno, Kijk, Apollo en Diana, Kijk, Mars en Venus
10. Zodra het beeld van Venus komt, klapt Marcus is zijn handen
11. Hij is verliefd, en daar zit Aemilia
12. Kijk! Ook Aemilie applaudisseert!
13. Nu is Marcus blij en hij lacht
14. Nu valt het schouwspel in de smaak