Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 1, Taalblok

‘Gegroet, Caesar!’ roept het volk.
‘Gegroet Caesar!’ roept ook Marcus Domitius.
Hij is zeer blij, want de keizer komt juist binnen,
Marcus Ulpius Traianus Caesar,
consul, tribuun en vader des vaderlands!
Nu spreekt de keizer enige woorden;
de menigte roept niet; zwijgt en luistert.
Dan roept de menigte weer, want de beeldenoptocht komt:
Kijk Jupiter en Juno, kijk Apollo en Diana,
kijk Mars en Venus!
Zodra het beeld van Venus komt,
applaudisseert Marcus.
Hij is namelijk verliefd – en daar zit Aemilia!
Kijk! Ook Aemilia applaudisseert.
Nu is Marcus blij en lacht,
nu bevalt het schouwspel!