Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 1, opdr. 8

Wie van de drie?
1 placet Het beeld bevalt.
2 valde De menigte verheugt zich zeer.
3 imperator De keizer komt binnen.
4 ridet Marcus lacht, want daar komt Aemilia.