Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 12, Tekstblok (versie 1)

Het lot van keizer Augustus, die het Romeinse volk na vele oorlogen vrede gaf, niet altijd en overal gunstig gezind.
Van de vrouwen, die hij trouwde, had hij geen zoon, hoewel hij niets liever wilde.
Maar zijn kleinzonen, die hij zeer liefhad, verloor hij beide,
5) Gaius in Klein-Azië, Lucius in Marseille.

Later adopteerde hij Agrippa Postumus en Tiberius.
Van hen verstootte hij Agrippa Postumus, van wie de manieren ruw waren.
Later bracht hij hem naar een klein eiland (genaamd Prissicia voor de Italiaanse kust) , waarop hij een ellendig leven leefde.

Augustus had één dochter, die hij met grote zorg grootbracht: Julia.
10) Hij gaf haar eerst aan de zoon van zijn zus ten huwelijk, daarna, toen hij stierf,
aan Marcus Agrippa, zijn vriend.
Met hem leefde Julia enkele jaren en zij baarde 2 dochters en 3 zonen:
Gaius, Lucius en Agrippa Postumus, over wie wij al reeds hebben verteld.

Nadat ook Marcus Agrippa was overleden,
15) gaf Augustus Julia aan Tiberius ten huwelijk,
hoewel zij niet van hem hield.
Spoedig verliet Gaius haar en is hij naar het eiland Rhodos gegaan;
toen leidde Julia met haar vrienden een leven, tussen vreugde, zij was toen namelijk vrij.
Bij Augustus viel haar karakter echter niet in de smaak;
20) daarom heeft hij ook haar naar een klein eiland verwijderd.
Hoewel het Romeinse volk en de senatoren
telkens weer naar haar vroegen, gaf hij haar geen vergeving;