Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 12, opdr. 7

1 qui Koning Alexander, die vol verlangen was naar roem, streed in veel landen.
2 quae, quos Steden, die sterk waren, omsingelde hij; grote troepen/legers van
die/de volken, die hij aanviel, overwon hij / heeft hij overwonnen.
3 cuius, qui Ook India, over wier rijkdom de mensen veel vertelden, ging/drong
hij binnen, hoewel koning Porus, die veel olifanten had, hem probeerde tegen te
houden.
4 quos Ten slotte gehoorzaamden de soldaten, die Alexander naar de
verste landen voerde / wilde voeren, niet meer aan hun koning.