Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 12, opdr. 2

1 Afra, quae semper tacuit, nunc iam multa comprehendit.
Afra, die steeds zweeg, begrijpt nu al veel.
2 Senatores, qui in templum properant, laeti sunt.
De senatoren, die zich naar de tempel haasten, zijn blij.
3 Marcus amicos, quibus cum ludere potest, videt.
Marcus ziet zijn vrienden, met wie hij kan spelen.
4 Marcus, cuius pater doctus est, saepe legit et studet.
Marcus, wiens vader geleerd is, leest en studeert vaak.
5 Turba gladiatores laudat, qui iam multos occiderunt.
De menigte prijst de gladiatoren, die al velen hebben gedood.
6 Timor servorum, qui e carcere evaserunt et discesserunt, magnus erat.
De vrees van de slaven, die uit de kerker zijn ontsnapt en er vandoor zijn gegaan,
was groot.