Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 11, tekstblok

‘Toen hij 19 jaar oud was, jongens, heeft Gaius Octavianus op eigen initatief en met eigen geld troepen bijeengebracht.toen bedreigden grote gevaren het Romeinse volk, (vervolgens) het eeuwige Rome,
(vervolgens) het forum, de tempels en het Capitool,
5) want Brutus en Cassius — maar wat zie ik?
Titus hoort mijn woorden niet; Titus wil veel vertellen aan zijn vrienden.
Vooruit, zeg mij, Titus: Wat kan jij ons over Brutus en Cassius vertellen?’
Titus denkt even na, dan antwoordt hij de leraar:
‘Brutus en Cassius bereidden met enkele anderen een hinderlaag voor op de dictator Caesar.
10) Maar nadat zij Caesar hadden gedood,
waren zij bij bijna alle mensen, mannen en vrouwen, gehaat.
Daarom verlieten ze Rome, zij trokken zich terug in Griekenland en brachten troepen op de been.
Vervolgens was Marcus Antonius een vijand voor Gaius Julius Octavianus, de erfgenaam van Caesar;
het was oorlog in Italie, in Rome was een opstand, totdat Octavianus Antonius voor zich won.
samen met Antonius overwon hij brutus en cassius en beeindigde hij de oorlog.....’
‘Veel (dingen)’, zegt Diodotus, ‘zijn aan jou bekend, Titus, maar toch niet alle.
Daarom moet ik jullie, jongens, de rest vertellen; maar luisteren jullie:
Marcus Antonius heeft aan Cleopatra, de koningin van Egypte,
enkele provincies van het Romeinse rijk afgestaan;
20) in Alexandrië leefde hij als koning met de koningin.
Opnieuw bedreigden grote gevaren het rijk,
maar Octavianus bevrijdde zijn mensen van angst en hij gaf zijn landen een langdurig vrede.
Daarom gaven de senatoren Octavianus veel eer:
zij benoemden hem vader des vaderlands en Augustus .....’
25 ‘..... en zij wijdden een altaar aan de pax Augustus!’
‘Wat? Wiens stem hoorde ik? Wie mag roepen tijdens de woorden van de leraar?
Jij, Titus, beval jij het zo erg? Wil jij ons in verwarring brengen? Pas op!
Maar omdat jij zojuist veel over veldheer Augustus hebt verteld,
zal jouw brutaliteit jou nu ongestraft blijven.

Na het vertalen
1 —
2 Dat had hij van Julius Caesar geërfd.
3 de gevaren van een oorlog tussen Octavianus en Marcus Antonius
4 de moordenaars van Julius Caesar
5 Hij begint met dezelfde woorden als waarmee Diodotus is geëindigd: ‘Brutus et Cassius ....
6 Ze waren bang dat hij alleenheerser zou worden. Nee, zie regel 11.
7 In het eerste zinnetje staat de geografische aanduiding achteraan, in het tweede vooraan.
8 Dan had hij een vijand minder en stond hij sterker tegenover Brutus en Cassius.
9 Nee, hij wil de indruk wekken dat een leraar veel meer weet dan een leerling!
10 de verovering van Italië en Rome door Antonius en Cleopatra
11 Willem van Oranje, de ‘stamvader’ van ons koningshuis uit de 16e eeuw. Hij leidde ons volk in de vrijheidsstrijd tegen Spanje.
12 Zijn beeld is nogal eenzijdig positief.