Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 1

Hoofdstuk 11, opdr. 9

1 (ne quidem) Ook tijdens de spelen is Marcus zonder zijn vriendin Aemilia niet vrolijk.
2 autem Maar de vader van Marcus prijst de liefde/verliefdheid van zijn zoon niet.
3 neque En ook de moeder van Marcus bevallen zijn plannen niet.
4 tamen Toch hoopt Marcus: ‘Venus kan mij van mijn zorgen bevrijden.
5 enim Zij beschermt immers alle mensen, die verliefd zijn.
6 itaque Daarom heb ik de grote godin een offer beloofd.
7 nam Want godinnen en goden verheugen zich altijd over offers.’