Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lego

Hoofdstuk 1, tekst 8: Kind om kind

1. Op een of ander moment, toen een meisje in de hof speelde, greep de wolf, terwijl ze speelde, haar bij de keel en ging naar de naburige bossen. Sommige kleine meisjes, hem achtervolgend met geschreeuw, zijn zonder redding verdrietig teruggekeerd. Een van hen rende naar de burcht en verzekerde de moeder, die aan tafel zat, van de roof van de dochter, terwijl ze zei: Heerseres, een wolf heeft jullie dochter opgegeten.
5. Ze stond op en terijl ze de kapel binnenkwam met een groot gevoel van bitterheid, en rukte ze het beeldje van het kindje Jezus weg van de schoot van de moeder en ze barstte uit in deze woorden: Heerseres, nooit zal u uw kind terughebben, als u mijn kind niet ongedeerd aan mij terugbrengt. Een wonderbaarlijke nederigheid van de koningin van de hemel! Ze gaf meteen opdracht aan de wolf en hij stuurde het meisje terug.
10. Velen achtervolgers van de burcht, van de sporen van de wolf, vonden haar naast een of ander struikgewas, terwijl ze rondliep. Aan haar zeiden ze toen: waarvandaan kom jij, goede dochter? Zij antwoorde: Mummart heeft me gebeten! Want de sporen van de tanden van de wolf waren zichtbaar in haar keel. Toen leidden ze de dochter naar de moeder, spoedig, zodra ze haar gezond zag, rende ze naar het heilige beeld en terwijl ze het jongetje terugzette op haat schoot zei ze:
15. Omdat jij mijn dochter aan mij hebt teruggebracht, kijk, heb ik jouw zoon aan je teruggebracht.