Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lego

Hoofdstuk 1, tekst 3: Van de dood gered.

De eerste wens.
Toen de zoon hoorde dat de vader zichzelf niet kon helpen, zei hij in tegenwoordigheid van de heerser met gebogen knieën: "Mijn geachte meester, het bevalt u zeker niet, dat ik voor mijn vader zal sterven? En ik vraag dit met klem." De heerser zei: "Het lijkt mij goed, op voorwaarde dat er één van jullie sterft." Maar hij zei: "Meester, ik bedank u zeer, dat u mij hebt toegestaan dat ik mag sterven voor mijn vader. Nu vraag ik voor mijn dood drie wensen overeenkomstig de wet." De koning zei: "Ik kan het jou niet weigeren." De ander zei: "Je hebt slechts één dochter: ik vraag, dat zij een nacht met mij slaapt." Dit stond hij echter toe, hoewel met tegenzin. Toch heeft hij haar niet ontmaagd. En dit beviel de keizer zeer.

De tweede wens.
Vervolgens: "Mijn tweede wens is: ik vraag uw gehele schatkist." De koning was stomverbaasd, maar hij kreeg wat hij vroeg en hij nam de schat en verdeelde het tussen de rijken en de armen, zodat hij de sympathie van het gehele volk verkreeg.

De derde wens.
Toen zei hij: "Heer mijn koning, mijn derde wens is dit. Ik vraag, dat alle ogen uit de hoofden worden gestoken, die mijn vader de schol op het bord zagen omdraaien." Toen hij dit hoorde, liet de heerser onderzoeken, wie of welke personen hadden gezien dat de vriend de schol op zijn bord ronddraaide. Het onderzoek werd gedaan. Iedereen dacht: Als ik dat zal zeggen, zal ik mijn ogen verliezen. Ten gevolge daarvan vreesden allen de waarheid te zeggen, zodat niet één toegaf hij had gezien dat hij de schol op het bord draaide. Toen de heerser dit hoorde, gaf hij als vonnis dat de vriend er zonder schade vanaf kwam en dat de zoon met zijn eigen dochter trouwde. En zo gebeurde het. Na het overlijden van de keizer is de zoon van de vriend zelf koning van het rijk geworden en hij regeerde zeer verstandig.