Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lego

Hoofdstuk 14, tekst 8: Geen of matige affecten?

8. GEEN OF MATIGE AFFECTEN
Of het beter is bescheiden affecten te hebben of geen, is dikwijls gevraagd.
De onze verdrijven ze, de Peripatetici matigen ze. Ik zie niet, hoe enige lichte graad
van ziekte, gezond of nuttig kan zijn.

R1 Satius=hier 'beter'
R1 Sit=coni,afhankelijke vraagzin
R1 Adfectus=acc,mv,groep 4
R1 Nullos=acc,mv
R1 Quaesitum est=onpersoonlijk gebruikt
R2 Nostri=1e naamval bezittelijk voornaamwoord
R3 Possit=coni,afhankelijke vraagzin