Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lego

Hoofdstuk 14, tekst 16: vermijd de massa

Seneca begroet zijn Lucilius. Vraag jij wat je moet denken wat door jou vooral moet worden vermeden? De massa. Je zult je nog niet veilig toevertrouwen aan deze. Ik zal zeker mijn zwakte bekennen: nooit neem ik de instelling die ik mee naar buiten heb gedragen, weer mee naar binnen; iets uit dat wat ik heb geordend wordt verward, iets daaruit wat ik heb verjagen keert terug (...)
Niets is echter zo schadelijk aan het juiste gedrag als in 1 of ander schouwspel neerzitten; want dan sluipen de fouten immers gemakkelijk binnen door genot. Wat meen jij dat ik bedoel? Ik keer hebberiger terug, eerzuchtiger, verwender, ja zelf wrederen onmenselijker, omdat ik tussen de mensen ben geweest.