Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lego

Hoofdstuk 14, tekst 14: Ziek

Welk van beide wil je, dat een ziekte lang is of hevig en kort? Als hij lang is, heeft hij een onderbreking, hij geeft plaats voor herstel en hij begift/schenkt veel tijd, het is noodzakelijk dat hij net zoals hij opkomt weer ophoudt.
Een korte en snelopkomende ziekte zal één van beide doen: of hij zal worden uitgedoofd of hij zal uitdoven. Maar wat maakt het echter uit, of hij er niet is of ik er niet ben? In beide situaties moet het einde treurig zijn.