Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lego

Hoofdstuk 14, tekst 13: Hoe kom je van een depressie af?

Denk jij dat dit jou alleen is overkomen verbaas jij je er over alsof het een nieuwe zaak
is, dat jij de droefheid en de zwaarte van de geest niet van je af hebt afgeschud met
een zo lange tocht en door zoveel afwisseling qua plaats? Jij moet jouw instelling
veranderen, niet de hemel. Ook al steek je de uitgestrekte zee over, ook al, zoals onze
Vergilius zegt, wijken zowel de landen als de steden terug, je fouten zullen je volgen,
waar je ook maar aangekomen zult zijn. Hoe kan de nieuwheid/ervaring van de landen je helpen? Hoe kan de kennismaking met steden of plaatsen je helpen? Die rusteloosheid
loopt op niets uit. Vraag jij, waarom die vlucht jou niet helpt? Jij vlucht met jezelf. De
last van je geest moet afgelegd worden: niet eerder zal jou ook maar enige plek bevallen.

R4 Traieceris=coniuctivus perfectum hangt ook van licet af
R4 Recedant=coniuctivus, hangt van licet(R3)
R5 Perveneris=futurum exactum
R7 Adiuvet=coniuctivus, afhankelijke vraagzin
R8 Deponendum est=gerundivum,'moeten afgelegd worden'