Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lego

Hoofdstuk 12, tekst 2: Jupiter stelt Venus gerust

Jupiters voorspelling
‘Spaar je vrees, Cytherische, het lot/de lotsbeschikkingen van de jouwen blijft onwrikbaar voor jou; jij zult een stad zien en de beloofde muren van Lavinium, en jij zult hoog naar de sterren van de hemel dragen
260 de edele Aeneas; en niet heeft mijn mening mij (van gedachten) doen veranderen/niet ben ik van gedachten veranderd. Deze zal (want ik zal spreken, aange¬ zien deze zorg jou kwelt, en de geheimen van het lot verder ontrollend zal ik ze openbaren) een enorme oorlog voeren in Italië en woeste volkeren neerslaan en hij zal regels opleggen/beschaving brengen aan de mensen en muren (voor hen) neerzetten,
265 totdat de derde zomer hem, in Latium regerend, gezien zal hebben en drie winters voorbij zullen
zijn gegaan nadat de Rutuliërs onderworpen zijn. (...)
Er zal geboren worden een Trojaanse Caesar van edele afkomst, die zijn rijk met de Oceaan, zijn roem met de sterren begrenst, Julius, een naam afgeleid van de grote Julus. Deze zul jij eens, beladen met (wapen)¬ buit van het Oosten,
290 onbezorgd in de hemel ontvangen; ook hij zal aangeroepen worden in de gebeden. Dan zullen de
brute eeuwen/generaties zachter worden, wanneer de oorlogen afgelegd/beëindigd zijn; de grijze Fides en Vesta, Quirinus samen met zijn broer Remus zullen recht spreken. De verschrikkelijke poorten van de Oorlog zullen met ijzer en strakke banden gesloten worden; de goddeloze Furor/Waanzin zal binnen, bovenop de woeste wapens zittend en geboeid (met de handen) achter/op de rug door honderd koperen/bronzen knopen, huiveringwekkend brullen met bebloede mond.’

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.260

Nieuw afgelopen maand: 0

Gewijzigd afgelopen maand: 0