Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Latijn

x - Moeilijk herkenbare perfectumstammen

addidi: addere, -o: toevoegen
adfui: adesse, adsum: aanwezig zijn, bijstaan
adii: adire, adeo: gaan naar
adjeci: adicere, -io: toevoegen
afui: abesse, absum: afwezig zijn, verwijderd zijn
attuli: adferre, adfero: aanbrengen
auxi: augere, -eo: vermeerderen
cecidi (met korte e): cadere, -o: vallen
cecidi (met lange i): caedere, -o: slaan
cessi: cedere, -o: weggaan, wijken voor
cogi: cogere, -o: samenbrengen, dwingen
coepi: coepisse, coepi: begonnen zijn
constiti: consistere, -o: blijven staan
crevi: crescere, -o: groeien
decrevi: decernere, -o: beslissen
dedi: dare, do: geven
dedidi: dedere, -o: vrezen
desii: desinere, -o: ophouden
didici: discere, -o: leren
egi: agere, -o: handelen, doen, onderhandelen
fregi: frangere, -o: breken
fui: esse, sum: zijn
gessi: gerere, -o: dragen
impuli: impellere, -o: voordrijven, aandrijven
iacui: iacere (met lange e), -eo: liggen
ieci: iacere (met korte e), -io: werpen, gooien
iussi: iubere, -eo: bevelen
iuvi: iuvare, -o: helpen
misi: mittere: zenden
novi: noscere, -o: leren kennen, vernemen
peperci: parcere, -o: sparen
posui: ponere, -o: plaatsen
potui: posse, possum: kunnen
pressi: premere, -o: drukken, in het nauw brengen
reddidi: reddere, -o: teruggeven
redii: redire, -eo: teruggaan
reverti: reverti, -or: terugkeren
statui: statuere, -o: beslissen
steti: stare, -o: staan
surrexi: surgere, -o: opstaan
sustuli: tollere, -o: opheffen, meenemen, wegnemen
tetigi: tangere, -o: raken
tuli: ferre, fero: dragen
vici: vincere, -o: overwinnen
vidi: videre, -eo: zien
vixi: vivere, -o: leven