Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Latijn

x - Het Participium

ppa = participium praesens actief
Het ppa is verbonden met een ander zinsdeel (bijv. onderwerp of LV) en komt overeen in geslacht, getal en naamval.
De vorm:
- a-stam: saluta-ns
- e-stam: terre-ns
- i-stam: audi-e-ns
- consonant-stam: mitt-e-ns
- capio-groep: capi-e-ns

Vertaling ppa:
actief en gelijktijdig dus bijv. laudans (laudare = prijzen) = prijzend. Dit is de letterlijke vertaling.
Standaardvertaling: terwijl
Soms: omdat, hoewel, als
Bijv.: servos ambulantes salutabat
= hij begroette de slaven terwijl ze liepen
(ppa sluit aan bij slaven (LV) want acc mnl mv)ppp = participium perfectum passief
Ook het ppp is verbonden met een ander zinsdeel en komt overeen in naamval, getal en geslacht.
De vorm:
- a-stam: saluta+tus
- e-stam: terri+tus --> geen terretus
- i-stam: audi+tus
- consonant-stam: ongregelmatig. mittere --> missus
- capio-groep: onregelmatig. capere --> captus

Vertaling ppp
passief en voortijdig dus bijv. laudatus (ik neem hetzelfde ww maar weer) = geprezen zijnde
Standaardvertaling: nadat
Soms: omdat, hoewel, toen
Bijv.: amicum captum videmus
= wij zien een vriend nadat hij opgepakt is
(ppp sluit aan bij vriend, want mnl acc ev)

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.871

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48