Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Latijn

x - het gerundivum

Het gerundivum heeft de waarde van een adjectivum met passieve betekenis. Het wordt verbogen als een adjectivum van de tweede declinatie op -us. Het kan gebruikt worden als

1. bijvoeglijke bepaling (attribuut)
vir laudandus - een man die geprezen moet worden / een te prijzen man

2. naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde (predikaatsnomen)
vir laudandus est - de man is die geprezen moet worden / de man moet geprezen worden

De handelende persoon, dus degene die prijst, staat in de dativus.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.871

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48