Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Latijn

x - Het Futurum

<u>Futurm Actief</u> <br>Het futurum (actief) vorm je met de praesensstam, (dus -re van de infinitivus halen) -b en de persoonsuitgangen van het actief. <br><i>Bijv.: vocabimus = wij zullen roepen (de -i is hier een bindvocaal, anders konden de Romeinen het niet uitspreken)</i> <br><br> <u>Futurum Passief</u> <br>Het futurum (passief) vorm je met praesens, -b en de persoonsuitgangen van het passief. <br><i>Bijv.: vocabimini = jullie zulen worden geroepen</i>