Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Latijn

verbuigingen van res en manus

Manus en Res.
behalve zelfstandige naamwoorden van de filia-, dominus-, en urbs- groep zijn er ook nog zelfstandige naamwoorden op -us en -es die aparte verbuigingsgroepen vormen. in de woordenlijst herken je ze aan de genitivus op -us en -ei. Ze gaan als volgt:

nom. ev: Manus - res
gen. : manus - rei
dat. : manui - rei
acc. : manum - rem
abl. : manu - re

nom. mv.: manus - res
gen. : manuum - rerum
dat. : manibus - rebus
acc. : manus - res
abl. : manibus - rebus

Alle woorden van de manus-groep zijn mannelijk, met uitzondering van manus en domus, die zijn vrouwelijk. de woorden op -es (-ei) zijn vrouwelijk, dies is echter meestal mannelijk.