Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Latijn

N.c.I. (Nominativus cum Infinitivo)

De NcI bestaat uit een infinitivus en een nominativus. Dit gaat net als het AcI met werkwoorden van waarnemen, menen, weten, zeggen en na werkwoorden die een gevoel uitdrukken.
De AcI drukt een indirecte rede uit, de NcI drukt de indirecte reden uit met een onbekende 'zegsman', het is onpersoonlijk.
De werkwoordsvorm (waarnemen, menen, weten, enz) staat in het passief.
Je vertaalt het met [Zegger] [Persoonsvorm] dat [Zinsconstructie] [Infinitivus als persoonsvorm].

Omdat de zegsman onbekend is vertaal je het met 'Men'

Puer ludere dicitur. - Men zegt dat de jongen speelt.
(Letterlijk: De jongen wordt gezegd te spelen)