Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Latijn

Manieren om coniunctivus te vertalen in de hoofdzin

Praesens in Hoofdzin:

- Aansporing
- Verbod
- Mogelijkheid
- Twijfel
- Wens

Perfectum in Hoofdzin:

- Verbod

Imperfectum in hoofdzin:

- Irrealis
- Onvervulbare wens
- Twijfel
- Mogelijkheid

Plusquamperfectum in de hoofdzin:

- Onvervulbare wens
- Irrealis