Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Latijn

Indicativus - uitgangen werkwoorden

Praesensstam (Praesens + Imperfectum) =
-Infinitief - (e)re -> Ambulare (wandelen) - Ambula-
Perfectumstam (Perfectum + Plusquamperfectum) =
-1.) Regelmatig - Praesensstam + v
-2.) Onregelmatig - LEREN

Indicativus Praesens
ev.
1. Praesensstam-o
2. Praesensstam-s
3. Praesensstam-t
mv.
1. Praesensstam-mus
2. Praesensstam-tis
3. Praesensstam-nt

Indicativus Imperfectum (Praesensstam+(e)ba+uitgang)
ev.
1. Praesensstam-(e)ba-m
2. Praesensstam-(e)ba-s
3. Praesensstam-(e)ba-t
mv.
1. Praesensstam-(e)ba-mus
2. Praesensstam-(e)ba-tis
3. Praesensstam-(e)ba-nt

Indicativus Perfectum
ev.
1. Perfectumstam-i
2. Perfectumstam-isti
3. Perfectumstam-it
mv.
1. Perfectumstam-imus
2. Perfectumstam+istis
3. Perfectumstam+erunt

Indicativus Plusquamperfectum (Perfectumstam + imperfectum van "esse")
ev.
1. Perfectumstam+eram
2. Perfectumstam+eras
3. Perfectumstam+erat
mv.
1. Perfectumstam+eramus
2. Perfectumstam+eratis
3. Perfectumstam+erant