Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Latijn

Imperativus

Elk werkwoord heeft naast de indicativus ook vormen waarmee je iemand een bevel/taak kan geven. Die vorm heet de imperativus (gebiedende wijs in Nederlands) en is, in tegenstelling tot het Nederlands afhankelijk van getal.

Nederlands:
  • Ruim je kamer op!
  • Ga weg!
  • Weet wat je wilt!

Je vormt de imperativus als volgt.
In het enkelvoud haal je -re van de infinitivus, en in het meervoud komt daar nog -te achter.
Dus:

A-stamI-stamE-stamMK-stam
Clama!Audi!Tace!Dice!*
Clamate!Audite!Tacete!Dicite!
ClamareAudireTacereDicere


Je gebruikt de imperativus niet bij zinnen als Leve de koningin!. Daar gebruik je de aanvoegende wijs (coniunctivus).

*De Romeinen zeiden en schreven meestal dic in plaats van dice.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.871

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48