Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Latijn

Genitivus naamvallen

Genitivus Vrouwelijk Mannelijk Onzijdig
Ev -ae -i -i
Mv -um -um -um

Genitivus Puinhoop Groep
Ev -is -ium
Mv -is -um


Mv genitivus: –ium of –um?
Eindigt de stam van een woord op 2 of meer medeklinkers? –ium
Eindigt de stam van een woord op 1 medeklinker? –um

Uitzonderingen:
Pater --> patrum
Mater --> matrum
Frater --> fratrum


Voorbeelden:
Liber puellae : Het boek van het meisje.
Filius corporis magni patrem necat : De zoon met het grote lichaam doodt de vader.


Er zijn twee mogelijkheden met het vertalen van de genitivus:
-Van (bezit / deel van iets)
-Met (karakter / uiterlijk)