Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Latijn

accusativus cum infinitivo

Accusativus cum Infinitivo, kortweg AcI, betekent letterlijk acc. met een inf..

Je kan een ACI meestal goed herkennen, omdat er altijd een accusativus en een infinitivus staat. (de infinitivus aan het einde.)
Bij de voorbeeld zin die zo komt is het: Quaerere.
Het eindigt op -re

Vb: Rex iussit servos equum QUAErere. (De koning heeft bevolen DAT de slaven het paard moeten zoeken. Vertaal de AcI zin dus met ''dat.'')
Rex is dus het onderwerp van de zin (nom), "maar servi, de slaven, is het onderwerp in de AcI, en staat dus in de accusativus". Equum is lijdend voorwerp en staat dus ook in de acc..
Quaerere is de infinitivus in de AcI. Om het te laten zien verklaar ik de zin:

Rex: Nom. want het is een onderwerp
Iussit: 3e p. ev pf ind
Servi: Acc. want het is een ond. in de AcI
Equum: Acc want het is een lijd. vw. in de AcI
QUAErere: Infinitivus want het is een gezegde in de AcI.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.871

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48