Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Latijn

Ablativus Absolutus

Het is een losgemaakte ablativus en staat dus los van de rest van de zin.

abl(naamwoord)
kan +
ppp = voortijdig aan hoofdwerkwoord
ppa = gelijktijdig aan hoofdwerkwoord
zonder een participium

abl-abs + ppa

Bijvoorbeeld: 'Puella in horto ambulat puero endente.'

'Puero endente' is de abl abs en word daarom gelijktijdig vertaald aan het hoofdwerkwoord.

De vertaling van de zin: "Het meisje loopt in de tuin, terwijl de jongen eet."

abl abs + ppp

"Consule occiso exercitus Romam iit."

Vertaling van de zin: "Nadat de consul was vermoord, ging het leger naar Rome."

Abl abs zonder participium.

Bijvoorbeeld: "Marco et lucio consulibus caesar ad africam iit."

'Marco et lucio consulibus' is de abl abs in deze abl abs staat geen werkwoord dus kun je deze toevoegen.

Vertaling van de zin: "Caesar ging naar africa, toen marcus en lucius consuls waren."

Je kunt in deze laatste zin zien dat ik 'waren' heb toegevoegd.