Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Kosmos > Oude druk

Hoofdstuk 9, tekst E: Het verzet van Sokrates

1 Ik heb namelijk, heren Atheners, nooit enig ander ambt uitgeoefend in de stad, maar ik ben lid geweest van de Raad/Boulè. En toevallig had ons district 3 Antiochis de leiding toen jullie de tien strategen die de mensen uit (= de slachtoffers van) de zeeslag niet hadden opgenomen gezamen-lijk besloten 6 te berechten/beoordelen, in strijd met de wet, zoals u allen de tijd erna toescheen. 9 Toen verzette ik me als enige van de prytanen tegen u om niets (d.w.z. om u te verhinderen iets) in strijd met de wetten te doen en ik stemde tegen ; en 12 toen de redenaars bereid waren mij aan te geven en naar de gevangenis weg te voeren en toen u dat beval en schreeuwde, meende ik dat ik liever met de wet en het recht risico moest lopen dan dat ik, uit angst voor gevangenis of dood, 15 uw kant moest kiezen als u geen rechtvaardige dingen overwoog.