Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Kosmos > Oude druk

Hoofdstuk 5, tekst C: De huwelijksnacht v2

De optocht werd altijd ontbonden nadat hij bij het huis van de bruidegom gearriveerd was. De vrienden keerden nu terug naar de plek van het feest: daar vierden zij dan nog lange tijd feest. De bruid werd door de moeder van de bruidegom naar de haard gebracht, waar de bruidegom een mooie appel aan haar gaf. Zo ontving de bruidegom de bruid in zijn eigen huis. Vervolgens bracht de moeder van de bruidegom hen naar de slaapkamer. In de slaapkamer stonden twee bedden, de één was opgemaakt, de andere niet. Zo bracht ook de moeder van Dionysodoros Eurikleia en Dionysodoros naar de slaapkamer. Nadat zij hen had achtergelaten in de slaapkamer wierp Eurikleia zich huilend op het niet opgemaakte bed en riep: 'O, Artemis! Help mij. Want gisteren heb ik jou mijn speelgoed en gordel gewijd en vroeger bracht ik jou ook altijd offers. Daarom is het nu noodzakelijk voor jou mij te helpen.'' En Artemis verscheen en hielp Eurikleia. Dus wat is er die nacht gebeurd? We vernamen niets, maar de vrienden van Eurikleia en Dionysodoros troffen Eurukleia en Dionusodoros de volgende dag aan in het opgemaakte bed. Deze dag, de derde, die ook wel ''Epaulia'' genoemd wordt, ontving Eurikleia nog veel meer geschenken, blij en zoet kijkend naar Dionusodoros.