Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Kosmos > Oude druk

Hoofdstuk 5, tekst C: De huwelijksnacht

Wanneer de optocht aangekomen was bij het huis van de bruidegom, werd hij
altijd ontbonden. De vrienden keerden terug naar de plek van het feest. Daar
3 feestten zij nog lange tijd. De bruid werd door de moeder van de bruidegom
naar de haard gebracht, waar de bruidegom haar een mooie appel gaf. Zo
6 ontving de bruidegom de bruid in zijn eigen huis. Vervolgens bracht de moeder
van de bruidegom hen naar de slaapkamer. In de slaapkamer waren twee
9 bedden, het ene opgemaakt, het andere niet.
Zo ook bracht de moeder van Dionysodoros Eurykleia en Dionysodoros naar de
12 slaapkamer. Nadat zij hen in de slaapkamer had achtergelaten, wierp Eurykleia
zich huilend op het niet opgemaakte bed en riep uit: «Artemis, help mij. Want
15 gisteren heb ik mijn speelgoed en mijn gordel aan u gewijd en voorheen bracht
ik altijd offers aan u. Daarom is het nu voor u noodzakelijk mij te helpen.» En
Artemis was aanwezig en hielp Eurykleia.
18 Wat is er nu in die nacht gebeurd? Wij hebben het niet vernomen, maar de
volgende dag troffen hun vrienden Eurykleia en Dionysodoros in het
21 opgemaakte bed aan. Op die dag, de derde dag en de dag die de epaulia
genoemd wordt, ontving Eurykleia nog veel meer geschenken, terwijl ze blij was
en lief naar Dionysodoros keek.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.084

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 18